ÖZEL EĞİTİM KISA TANIMLAR

YETERSİZLİK:Toplumdaki işlevler düşünüldüğünde azımsanamayacak derecede dezavantajlar sağlayan kişisel sınırlılık ya da zorluk;bu işlevler çevre,kişisel faktör ve bireysel destek ihtiyaçlar.

PSİKOZ:Kişinin zihinsel kapasitesi,etkili cevap verme ve gerçeği anlama mekanizmlarında düzensizlik ya da ağır bozulmaya sebep olan zihinsel ve davranışsal bir bozukluktur.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME:Özel eğitim ve ilgili hizmetlerin uygunluğunu belirlemek amacıyla eğitim performansının mevcut seviyesini belirlemede kullanılan resmi test ve gözlemler dizisidir.

Nörolog:Sinir Sistemi, özelikle beyin ve omurilikteki tıbbi problemlerle ilgilenen uzman doktorlar.

Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği(GARS):Aileler, öğretmenler ve uzmanların otizmli çocukları tanımasına yardımcı olmak için tasarlanmış tarama listesidir.

Odyogram:Sesin Desibel yoğunluğuna karşı çeşitli frekanslardaki işitme eşiği çizelgelerinde sahip olan bir odyometre ile işitme testlerini sonucundan çizilmiş grafik kayıt.

Otizm:İlgi ve faaliyet aralığını önemli ölçüde kısıtlayan,sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde anormal veya bozulmuş gelişme olarak tanımlanan gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmli Bilgin:Bir yada iki beceride olağanüstü yetenek sergileyen otizmli bireylerdir.

Özel Eğitim:Engelli öğrencilerin farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan özel tasarlanmış yönergedir.

KAYNAKÇA:PROF.DR ÜMİT ŞAHBAZ 100 SORUDA OTİZM