AİLEDE BEKLENTİ, TUTUM VE STRES

STRES:Kişinin, içeriden veya dışarıdan gelen ve var olan dengeyi ya da duygusal,bilişsel sosyal işleyişi bozma eğilimi gösteren ve onu bu dengeyi korumaya veya bozulan dengeyi yeniden kurmaya yönelik yeni davranışlara zorlayan gerçek ya da algılanan uyarıcılara verdiği fiziksel

ruhsal bilişsel tepkilerdir.

AİLE YAPISINDAN KAYNAKLAN STRESLER

-Mükemmel çocuk hayalinin paramparça olması

-Çocuğun görünüşündeki farklılıklar

-Dikkat ihtiyaçların artması

-Ebeveyn aile ve toplumun yetersizliğe karşı tutumları

-Engelleme

-Utanç

-Özgüvenin azalması

-Diğer aile üyelerine ayrılan zamanın azalması

-Arkadaşlarına ve diğer sosyal ilişkilerin kaybedilmesi

-Sosyal ortamlardan olaylardan kaçma

-Doğrudan Çocuklarına özgü bilgi azlığı

-Çocuk yetiştirme maliyetlerin artması

-Tıbbi sorunlar

-Çelişkili düşünceler

-Karmaşıklaşmış beklentiler

-Diğer aile üyeleriyle iletişimde problemler

-Gelecek ile ilgili sorunlar

-Çocuğun savunmasızlığı

HİLTON ENGELLİ AİLELER’DE GÖRÜLEN İLK TEPKİ

-ŞOK

-KADER

-UTANÇ

-ÖFKE

-SUÇLULUK

-ÇELİŞKİ

-PAZARLIK

-YADSIMA

KAYNAKÇA: Atilla cavkaytar ,Avşar Ardıç Fidan Özbey Mine Sönmez Onur Özdemir Veysel Aksoy AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ ANKARA Vize Yayıncılık